Dit evenement is afgelopen

VISIONS OF MORESNET: C-MINE/Z-MINE

VISIONS OF MORESNET: C-MINE/Z-MINE

In Genk ligt het prachtige C-Mine als cultureel project. Het is gebouwd op de grond van de oude mijn. Het verbindt verleden en heden. Met de toekenning van een nieuw sociale culturele functie wordt de geschiedenis van de mijnbouw in ere gehouden. Nieuwe generaties kunnen genieten van cultuur en educatie op een cultuurhistorische locatie.

 

Mijnbouw ten behoeve van Zink stond centraal in de geschiedenis van Moresnet. Zink werd ontdekt en ontgonnen en bracht jarenlange welvaart en veel werk. Tussen 1810 en 1921 arriveerden er tal van verschillende mensen met een andere nationaliteit om te werken in de mijnen. Vanwege de aanwezigheid van de fossiele grondstof was Moresnet jarenlang diplomatieke inzet van Nederland, Duitsland en België om het staatje in te lijven. Een bloeiende en gevarieerde samenleving die zich kenmerkte door sociale en culturele diversiteit. Het mijn verleden vormt de connectie tussen C-Mine en Z-Mine. Kunst dans, alternatieve muziek en theater zijn de bouwstenen voor een interdisciplinair spektakel dat op 21 mei s’middags zal plaatsvinden.

Individuele emoties, levensverhalen en maatschappelijke vraagstukken vormen de gelaagdheid van de drie programmaonderdelen. Podiumkunst, beeldende kunst en muziek zijn de verbindende elementen waarbij iedere discipline op eigen wijze een artistieke inbreng heeft op het thema. Soms zwaar, soms licht maar persoonlijk en gepassioneerd.

 

TICKETS EN INFO: info@visionsofmoresnet.com

PROGRAMMA: http://utplatvorm.nl/index.php/c-minez-mine-visions-of-moresnet-21-mei-2017-c-mine-genk/